شرور جنجالی جهرم امروز اعدام می شود/ اتهام: چاقوکشی علیه زنان و دختران دانشجو

شرور جنجالی جهرم امروز اعدام می شود/ اتهام: چاقوکشی علیه زنان و دختران دانشجو
«خبرجنوب» نوشت: حکم اعدام چاقوکش جهرم به عنوان محارب، صبح امروز در ملاعام اجرا می شود.

شرور جنجالی جهرم امروز اعدام می شود/ اتهام: چاقوکشی علیه زنان و دختران دانشجو

«خبرجنوب» نوشت: حکم اعدام چاقوکش جهرم به عنوان محارب، صبح امروز در ملاعام اجرا می شود.
شرور جنجالی جهرم امروز اعدام می شود/ اتهام: چاقوکشی علیه زنان و دختران دانشجو

دانلود فیلم جدید