شجاعیان غایب بزرگ استقلال برابر پدیده

شجاعیان غایب بزرگ استقلال برابر پدیده
هافبک خلاق استقلال به احتمال فراوان نمی تواند در بازی با پدیده در هفته بیستم لیگ برتر برای استقلال به میدان برود.

شجاعیان غایب بزرگ استقلال برابر پدیده

هافبک خلاق استقلال به احتمال فراوان نمی تواند در بازی با پدیده در هفته بیستم لیگ برتر برای استقلال به میدان برود.
شجاعیان غایب بزرگ استقلال برابر پدیده