شب سینمای ایران در جشنواره فیلم تالین

شب سینمای ایران در جشنواره فیلم تالین
نرگس آبیار، کارگردان فیلم «نفس»، تندیس کارگردانی و نوید دانش با فیلم «دوئت» جایزه بهترین فیلم اول را از جشنواره فیلم شب‌های سیاه تالین دریافت کردند.

شب سینمای ایران در جشنواره فیلم تالین

نرگس آبیار، کارگردان فیلم «نفس»، تندیس کارگردانی و نوید دانش با فیلم «دوئت» جایزه بهترین فیلم اول را از جشنواره فیلم شب‌های سیاه تالین دریافت کردند.
شب سینمای ایران در جشنواره فیلم تالین