سی.ان.جی صنعتی رو به فراموشی

سی.ان.جی صنعتی رو به فراموشی
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از عضو هیأت مدیره و رئیس کارگروه خودروهای گازسوز کشور نوشت: ظرفیت تولید محصولات سی ان جی به ۲۱ میلیون مترمکعب می‌رسد و پتانسیل افزایش دو برابری آن بدون هیچ گونه سرمایه‌گذاری مجدد ممکن است.

سی.ان.جی صنعتی رو به فراموشی

باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از عضو هیأت مدیره و رئیس کارگروه خودروهای گازسوز کشور نوشت: ظرفیت تولید محصولات سی ان جی به ۲۱ میلیون مترمکعب می‌رسد و پتانسیل افزایش دو برابری آن بدون هیچ گونه سرمایه‌گذاری مجدد ممکن است.
سی.ان.جی صنعتی رو به فراموشی