سید عمار حکیم به رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور ایران تسلیت گفت

سید عمار حکیم به رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور ایران تسلیت گفت
ایرنا نوشت: رهبر ائتلاف ملی بزرگترین مجموعه سیاسی عراق که دولت این کشور را در اختیار دارد، امروز چهارشنبه در دو پیام جداگانه شهادت تعدادی از زایران ایرانی را در شهر مقدس سامراء، به رهبر معظم انقلاب اسلامی و رییس جمهوری ایران تسلیت گفت.

سید عمار حکیم به رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور ایران تسلیت گفت

ایرنا نوشت: رهبر ائتلاف ملی بزرگترین مجموعه سیاسی عراق که دولت این کشور را در اختیار دارد، امروز چهارشنبه در دو پیام جداگانه شهادت تعدادی از زایران ایرانی را در شهر مقدس سامراء، به رهبر معظم انقلاب اسلامی و رییس جمهوری ایران تسلیت گفت.
سید عمار حکیم به رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور ایران تسلیت گفت

کانال تلگرام اکسین چنل