سید حسن خمینی: باید از گذشته درس گرفت و به آینده نظر داشت ولى باید در زمان حال زندگى کرد

سید حسن خمینی: باید از گذشته درس گرفت و به آینده نظر داشت ولى باید در زمان حال زندگى کرد
نوه بنیانگذار انقلاب تصویری از نوجوانی‌های خود حین بازدید از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام در سال 1384، در اینستاگرام منتشر کرده است.

سید حسن خمینی: باید از گذشته درس گرفت و به آینده نظر داشت ولى باید در زمان حال زندگى کرد

نوه بنیانگذار انقلاب تصویری از نوجوانی‌های خود حین بازدید از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام در سال 1384، در اینستاگرام منتشر کرده است.
سید حسن خمینی: باید از گذشته درس گرفت و به آینده نظر داشت ولى باید در زمان حال زندگى کرد

مرکز فیلم

تکست آهنگ