سوءاستفاده کلاهبرداران از طریق جمع‌آوری کمک برای مردم زلزله‌زده

سوءاستفاده کلاهبرداران از طریق جمع‌آوری کمک برای مردم زلزله‌زده
ایلنا نوشت: رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا گفت: برخی افراد سودجو و کلاهبردار سعی دارند از هر فرصت و پیشامدی سوءاستفاده کنند؛ لذا با حادثه پیش آمده زلزله کرمانشاه به دنبال سوء استفاده از احساسات انسان دوستانه شهروندان هستند.

سوءاستفاده کلاهبرداران از طریق جمع‌آوری کمک برای مردم زلزله‌زده

ایلنا نوشت: رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا گفت: برخی افراد سودجو و کلاهبردار سعی دارند از هر فرصت و پیشامدی سوءاستفاده کنند؛ لذا با حادثه پیش آمده زلزله کرمانشاه به دنبال سوء استفاده از احساسات انسان دوستانه شهروندان هستند.
سوءاستفاده کلاهبرداران از طریق جمع‌آوری کمک برای مردم زلزله‌زده