سهم بانک‌ها در مرگ وام‌ها

سهم بانک‌ها در مرگ وام‌ها
دنیای اقتصاد نوشت:نسبت مطالبات غیرجاری که سهم معوقات از کل تسهیلات بانکی را نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر تا حدودی کاسته شده اما کماکان این نسبت دورقمی است.

سهم بانک‌ها در مرگ وام‌ها

دنیای اقتصاد نوشت:نسبت مطالبات غیرجاری که سهم معوقات از کل تسهیلات بانکی را نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر تا حدودی کاسته شده اما کماکان این نسبت دورقمی است.
سهم بانک‌ها در مرگ وام‌ها