سهم ایران از تجارت فرش دستباف جهان

سهم ایران از تجارت فرش دستباف جهان
تسنیم نوشت: رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به سهم ۲۷ درصدی ایران از تجارت فرش دستباف جهان گفت: در چهار ماه نخست امسال صادرات فرش دستباف از نظر وزنی و ارزشی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است.

سهم ایران از تجارت فرش دستباف جهان

تسنیم نوشت: رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به سهم ۲۷ درصدی ایران از تجارت فرش دستباف جهان گفت: در چهار ماه نخست امسال صادرات فرش دستباف از نظر وزنی و ارزشی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است.
سهم ایران از تجارت فرش دستباف جهان

موزیک جوان