سنگین ترین بدهکار دیه در همدان از زندان آزاد شد

سنگین ترین بدهکار دیه در همدان از زندان آزاد شد
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: سنگین ترین بدهکار مالی پس از پنج سال تلاش ستاد دیه آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

سنگین ترین بدهکار دیه در همدان از زندان آزاد شد

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: سنگین ترین بدهکار مالی پس از پنج سال تلاش ستاد دیه آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.
سنگین ترین بدهکار دیه در همدان از زندان آزاد شد