سناتور پیشین آمریکا: پاره کردن برجام پیامدهایی جدی برای جهان خواهد داشت

سناتور پیشین آمریکا: پاره کردن برجام پیامدهایی جدی برای جهان خواهد داشت
ایسنا نوشت: یک سناتور پیشین آمریکایی گفت که اگر دونالد ترامپ توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 را پاره کند یک اشتباه وحشتناک مرتکب خواهد شد.

سناتور پیشین آمریکا: پاره کردن برجام پیامدهایی جدی برای جهان خواهد داشت

ایسنا نوشت: یک سناتور پیشین آمریکایی گفت که اگر دونالد ترامپ توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 را پاره کند یک اشتباه وحشتناک مرتکب خواهد شد.
سناتور پیشین آمریکا: پاره کردن برجام پیامدهایی جدی برای جهان خواهد داشت