سقوط مرگبار پسر ۱۹ ساله به چاه فاضلاب خانه قدیمی در دارآباد

سقوط مرگبار پسر ۱۹ ساله به چاه فاضلاب خانه قدیمی در دارآباد
ایلنا نوشت: پسر ۱۹ ساله‌ای بر اثر سقوط ناگهانی به عمق ۳۰ متری چاه فاضلاب در حیاط یک خانه قدیمی جان خود را از دست داد.

سقوط مرگبار پسر ۱۹ ساله به چاه فاضلاب خانه قدیمی در دارآباد

ایلنا نوشت: پسر ۱۹ ساله‌ای بر اثر سقوط ناگهانی به عمق ۳۰ متری چاه فاضلاب در حیاط یک خانه قدیمی جان خود را از دست داد.
سقوط مرگبار پسر ۱۹ ساله به چاه فاضلاب خانه قدیمی در دارآباد