سعید جلیلی: جای تاسف است که می‌گویند برجام مانع جنگ شد /می‌خواستند در داخل نیز رای مردم را وتو کنند

سعید جلیلی: جای تاسف است که می‌گویند برجام مانع جنگ شد /می‌خواستند در داخل نیز رای مردم را وتو کنند
باشگاه خبرنگاران نوشت:عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جای تاسف است که عده ای در داخل می گویند برجام مانع چرخش تانکها شد و اگر توافق هسته ای در کار نبود دشمن به ما حمله می کرد.

سعید جلیلی: جای تاسف است که می‌گویند برجام مانع جنگ شد /می‌خواستند در داخل نیز رای مردم را وتو کنند

باشگاه خبرنگاران نوشت:عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جای تاسف است که عده ای در داخل می گویند برجام مانع چرخش تانکها شد و اگر توافق هسته ای در کار نبود دشمن به ما حمله می کرد.
سعید جلیلی: جای تاسف است که می‌گویند برجام مانع جنگ شد /می‌خواستند در داخل نیز رای مردم را وتو کنند

کیمیا دانلود