سرقت ۷ میلیون دلار پول رمزگذاری شده توسط هکرهای کره شمالی

سرقت ۷ میلیون دلار پول رمزگذاری شده توسط هکرهای کره شمالی
سازمان اطلاعات کره جنوبی تایید کرد هکرهای کره شمالی توانسته‌اند 7.6 میلیارد وون معادل 6.99 میلیون دلار پول رمزگذاری شده را به سرقت ببرند.

سرقت ۷ میلیون دلار پول رمزگذاری شده توسط هکرهای کره شمالی

سازمان اطلاعات کره جنوبی تایید کرد هکرهای کره شمالی توانسته‌اند 7.6 میلیارد وون معادل 6.99 میلیون دلار پول رمزگذاری شده را به سرقت ببرند.
سرقت ۷ میلیون دلار پول رمزگذاری شده توسط هکرهای کره شمالی