سرقت سرقت ۳ کیلو و ۷۰۰ گرم طلا با قمه در خیابان پامنار

میزان نوشت: دو سارق با تهدید قمه سه کیلو و ۷۰۰ گرم طلا را از کارگران کارگاه طلا سازی به سرقت بردند.

بازی آزاد

مدلینگ