سردار شریف: حال جسمانی نماینده ولی فقیه در سپاه رو به بهبودی است

سردار شریف: حال جسمانی نماینده ولی فقیه در سپاه رو به بهبودی است
ایسنا نوشت: مسئول روابط عمومی سپاه درخصوص آخرین وضعیت جسمانی نماینده ولی فقیه در سپاه اظهار کرد: با انجام مراحل درمانی، حال جسمانی حجت الاسلام سعیدی رو به بهبودی است.

سردار شریف: حال جسمانی نماینده ولی فقیه در سپاه رو به بهبودی است

ایسنا نوشت: مسئول روابط عمومی سپاه درخصوص آخرین وضعیت جسمانی نماینده ولی فقیه در سپاه اظهار کرد: با انجام مراحل درمانی، حال جسمانی حجت الاسلام سعیدی رو به بهبودی است.
سردار شریف: حال جسمانی نماینده ولی فقیه در سپاه رو به بهبودی است