سردار آبنوش: استکبار جهانی با مدیریت فضای مجازی نوعی غفلت در بین مردم ایجاد کرده است

سردار آبنوش: استکبار جهانی با مدیریت فضای مجازی نوعی غفلت در بین مردم ایجاد کرده است
معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) در همدان گفت: استکبار جهانی با مدیریت فضای مجازی نوعی غفلت در بین مردم ایجاد کرده و با برجسته کردن موضوعاتی کم اهمیت چون مرگ یک پرنده در آبگیر، مانع از توجه مردم به کشتارهای انجام شده در سوریه، یمن، میانمار و غیره می‌شوند.

سردار آبنوش: استکبار جهانی با مدیریت فضای مجازی نوعی غفلت در بین مردم ایجاد کرده است

معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) در همدان گفت: استکبار جهانی با مدیریت فضای مجازی نوعی غفلت در بین مردم ایجاد کرده و با برجسته کردن موضوعاتی کم اهمیت چون مرگ یک پرنده در آبگیر، مانع از توجه مردم به کشتارهای انجام شده در سوریه، یمن، میانمار و غیره می‌شوند.
سردار آبنوش: استکبار جهانی با مدیریت فضای مجازی نوعی غفلت در بین مردم ایجاد کرده است