سخنرانی داغ ناطق نوری، گریه یک بازیگر و … / پربازدیدترین اخبار و مطالب چهارم شهریور

سخنرانی داغ ناطق نوری، گریه یک بازیگر و … / پربازدیدترین اخبار و مطالب چهارم شهریور
روز پنجشنبه، چهارم شهریور ۹۵ اخباری که بیش از همه مورد توجه مخاطبان بود، رنگ و بوی پایان هفته می‌داد. آنها بیشتر جذب تصاویری از رهبر انقلاب در ابتدای یک روز کاری عادی خود شدند و البته عکس عراقچی در واکنش به حمایت رهبری از تیم مذاکرات هم برای مخابان جذاب بود.

سخنرانی داغ ناطق نوری، گریه یک بازیگر و … / پربازدیدترین اخبار و مطالب چهارم شهریور

روز پنجشنبه، چهارم شهریور ۹۵ اخباری که بیش از همه مورد توجه مخاطبان بود، رنگ و بوی پایان هفته می‌داد. آنها بیشتر جذب تصاویری از رهبر انقلاب در ابتدای یک روز کاری عادی خود شدند و البته عکس عراقچی در واکنش به حمایت رهبری از تیم مذاکرات هم برای مخابان جذاب بود.
سخنرانی داغ ناطق نوری، گریه یک بازیگر و … / پربازدیدترین اخبار و مطالب چهارم شهریور

خبر جدید