سخنان آیت‌الله جوادی‌آملی درباره اراجیف آمدنیوز

سخنان آیت‌الله جوادی‌آملی درباره اراجیف آمدنیوز

به گزارش جهان نیوز، سخنان آیت‌الله جوادی آملی پیرامون دروغ هایی که کانال تلگرامی آمد نیوز در جامعه پخش می کند را خواهید شنید.
.دریافت.mp3

سخنان آیت‌الله جوادی‌آملی درباره اراجیف آمدنیوز

به گزارش جهان نیوز، سخنان آیت‌الله جوادی آملی پیرامون دروغ هایی که کانال تلگرامی آمد نیوز در جامعه پخش می کند را خواهید شنید.
.دریافت.mp3

سخنان آیت‌الله جوادی‌آملی درباره اراجیف آمدنیوز