ساماندهی ۱۷۰۰ شناور در دریای مازندران

ساماندهی ۱۷۰۰ شناور در دریای مازندران
فرمانده مرزبانی دریابانی مازندران از ساماندهی یک‌هزار و 700 شناور در دریا و آب‌های سرزمینی استان خبر داد.

ساماندهی ۱۷۰۰ شناور در دریای مازندران

فرمانده مرزبانی دریابانی مازندران از ساماندهی یک‌هزار و 700 شناور در دریا و آب‌های سرزمینی استان خبر داد.
ساماندهی ۱۷۰۰ شناور در دریای مازندران

بک لینک