ساخت هتل ۵ ستاره در منطقه آزاد چابهار

ساخت هتل ۵ ستاره در منطقه آزاد چابهار
ایسنا نوشت:مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار گفت: کلنگ ساخت هتل پنج ستاره با سرمایه‌گذاری 400 میلیارد تومانی بخش خصوصی با زیر بنای 102 هزار مترمربع در منطقه آزاد چابهار به زمین زده شد.

ساخت هتل ۵ ستاره در منطقه آزاد چابهار

ایسنا نوشت:مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار گفت: کلنگ ساخت هتل پنج ستاره با سرمایه‌گذاری 400 میلیارد تومانی بخش خصوصی با زیر بنای 102 هزار مترمربع در منطقه آزاد چابهار به زمین زده شد.
ساخت هتل ۵ ستاره در منطقه آزاد چابهار