ساختمانی که در برابر زلزله ۸٫۸ ریشتری مقاوم است!

ساختمانی که در برابر زلزله ۸٫۸ ریشتری مقاوم است!
ایسنا نوشت: محققان اروپایی موفق به ساخت سازه گنبدی شکلی شده‌اند که علاوه بر زیبایی و تطابق با محیط زیست در برابر طوفان و زلزله مقاومت فوق‌العاده‌ای دارد.

ساختمانی که در برابر زلزله ۸٫۸ ریشتری مقاوم است!

ایسنا نوشت: محققان اروپایی موفق به ساخت سازه گنبدی شکلی شده‌اند که علاوه بر زیبایی و تطابق با محیط زیست در برابر طوفان و زلزله مقاومت فوق‌العاده‌ای دارد.
ساختمانی که در برابر زلزله ۸٫۸ ریشتری مقاوم است!