زن و شوهر جوان از وانت پراید به بیرون پرتاب شده و جان باختند

زن و شوهر جوان از وانت پراید به بیرون پرتاب شده و جان باختند
جانشین پلیس راه استان همدان گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی وانت پراید در جاده همدان به ملایر ۲ سرنشین جوان این خودرو را به کشتن داد.

زن و شوهر جوان از وانت پراید به بیرون پرتاب شده و جان باختند

جانشین پلیس راه استان همدان گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی وانت پراید در جاده همدان به ملایر ۲ سرنشین جوان این خودرو را به کشتن داد.
زن و شوهر جوان از وانت پراید به بیرون پرتاب شده و جان باختند