«زندانی خیابان نواب» به یاد بازیگر پیشکسوت افتتاح شد

«زندانی خیابان نواب» به یاد بازیگر پیشکسوت افتتاح شد
جمعی از اهالی تئاتر به همراه خانواده زنده‌یاد نقی سیف‌جمالی، بازیگر پیشکسوت در مراسم افتتاح رسمی نمایش «زندانی خیابان نواب» به کارگردانی هوشمند هنرکار حاضر شدند.

«زندانی خیابان نواب» به یاد بازیگر پیشکسوت افتتاح شد

جمعی از اهالی تئاتر به همراه خانواده زنده‌یاد نقی سیف‌جمالی، بازیگر پیشکسوت در مراسم افتتاح رسمی نمایش «زندانی خیابان نواب» به کارگردانی هوشمند هنرکار حاضر شدند.
«زندانی خیابان نواب» به یاد بازیگر پیشکسوت افتتاح شد