زنجان صاحب آکادمی والیبال می شود

زنجان صاحب آکادمی والیبال می شود
به گزارش همشهری، هر چند سال گذشته ورزش استان روزهای سرد و سختی را سپری کرد اما والیبال استان با برنامه ریزی و اجرای طرح استعدادیابی توانست جمعیت قابل توجهی را جذب والیبال کند که در تاریخ این رشته ورزشی تیمی سابقه نداشته است.

زنجان صاحب آکادمی والیبال می شود

به گزارش همشهری، هر چند سال گذشته ورزش استان روزهای سرد و سختی را سپری کرد اما والیبال استان با برنامه ریزی و اجرای طرح استعدادیابی توانست جمعیت قابل توجهی را جذب والیبال کند که در تاریخ این رشته ورزشی تیمی سابقه نداشته است.
زنجان صاحب آکادمی والیبال می شود

بک لینک رنک ۶