زلزله ۴.۶ ریشتری در کرمانشاه، مردم دوباره به خیابان‌ها ریختند/ عکس

زلزله ۴.۶ ریشتری در کرمانشاه، مردم دوباره به خیابان‌ها ریختند/ عکس
دو زلزله بزرگتر از ۴ ریشتر، در ساعت پایان جمعه ۱۰ آذر ۹۶، حوالی کوزران در ۴۵ کیلومتری کرمانشاه را لرزاند

زلزله ۴.۶ ریشتری در کرمانشاه، مردم دوباره به خیابان‌ها ریختند/ عکس

دو زلزله بزرگتر از ۴ ریشتر، در ساعت پایان جمعه ۱۰ آذر ۹۶، حوالی کوزران در ۴۵ کیلومتری کرمانشاه را لرزاند
زلزله ۴.۶ ریشتری در کرمانشاه، مردم دوباره به خیابان‌ها ریختند/ عکس