زلزله امشب ارتباطی با گسل‌های تهران ندارد

زلزله امشب ارتباطی با گسل‌های تهران ندارد
ایلنا نوشت: معاون پژوهشی مرکز بین‌المللی زلزله‌شناسی کشور گفت: زلزله‌ای که لحظاتی پیش تهران را لرزاند، به قدرت ٤.٢ر یشتری و در مرز استان های البرز و تهران( حوالی ملارد) رخ داده است.

زلزله امشب ارتباطی با گسل‌های تهران ندارد

ایلنا نوشت: معاون پژوهشی مرکز بین‌المللی زلزله‌شناسی کشور گفت: زلزله‌ای که لحظاتی پیش تهران را لرزاند، به قدرت ٤.٢ر یشتری و در مرز استان های البرز و تهران( حوالی ملارد) رخ داده است.
زلزله امشب ارتباطی با گسل‌های تهران ندارد