زلزله‌زدگان چقدر کمک بلاعوض گرفتند؟

زلزله‌زدگان چقدر کمک بلاعوض گرفتند؟
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پرداخت ۱۸ میلیاردتومان کمک بلاعوض به ۹۳۰۰ واحد مسکونی خبر داد و گفت: تاکنون برای ۵۱ هزار واحد مسکونی زلزله زدگان کرمانشاه پرونده تشکیل شده است.

زلزله‌زدگان چقدر کمک بلاعوض گرفتند؟

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پرداخت ۱۸ میلیاردتومان کمک بلاعوض به ۹۳۰۰ واحد مسکونی خبر داد و گفت: تاکنون برای ۵۱ هزار واحد مسکونی زلزله زدگان کرمانشاه پرونده تشکیل شده است.
زلزله‌زدگان چقدر کمک بلاعوض گرفتند؟