رییس مجلس بوسنی به لاریجانی:برجام پیروزی عقل بر ستم و تحریم بود/محو جذابیت و صمیمیت ایرانی‌ها شدم

رییس مجلس بوسنی به لاریجانی:برجام پیروزی عقل بر ستم و تحریم بود/محو جذابیت و صمیمیت ایرانی‌ها شدم
خانه ملت نوشت: رئیس مجلس سنای بوسنی و هرزگوین در جریان دیدار با رئیس مجلس کشورمان گفت:توافق هسته‌ای منجر به پیروزی بزرگ سیاسی برای ایران شد.

رییس مجلس بوسنی به لاریجانی:برجام پیروزی عقل بر ستم و تحریم بود/محو جذابیت و صمیمیت ایرانی‌ها شدم

خانه ملت نوشت: رئیس مجلس سنای بوسنی و هرزگوین در جریان دیدار با رئیس مجلس کشورمان گفت:توافق هسته‌ای منجر به پیروزی بزرگ سیاسی برای ایران شد.
رییس مجلس بوسنی به لاریجانی:برجام پیروزی عقل بر ستم و تحریم بود/محو جذابیت و صمیمیت ایرانی‌ها شدم