رییس جمهور: هدف دولت تحقق رشد ۵ درصدی در سال ۹۵ است

رییس جمهور: هدف دولت تحقق رشد ۵ درصدی در سال ۹۵ است
رییس جمهوری در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان کهگیلویه و بویر احمد با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقتدر است، اظهارداشت: هدف دولت ایجاد اشتغال و تحقق رشد ۵ درصدی در سال ۹۵ است.

رییس جمهور: هدف دولت تحقق رشد ۵ درصدی در سال ۹۵ است

رییس جمهوری در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان کهگیلویه و بویر احمد با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقتدر است، اظهارداشت: هدف دولت ایجاد اشتغال و تحقق رشد ۵ درصدی در سال ۹۵ است.
رییس جمهور: هدف دولت تحقق رشد ۵ درصدی در سال ۹۵ است

خبرگزاری مهر