رکورد شکنی اویک در پارس جنوبی

رکورد شکنی اویک در پارس جنوبی
عملیات شیرین سازی گاز دریافتی از سکوی دریا در موفقیتی کم نظیر و در فرآیندی که تنها ۴۲ ساعت به طول انجامید، در پالایشگاه بخش خشکی فاز ۲۰ با موفقیت انجام شد و گاز شیرین شده به خط لوله سراسری تزریق شد.

رکورد شکنی اویک در پارس جنوبی

عملیات شیرین سازی گاز دریافتی از سکوی دریا در موفقیتی کم نظیر و در فرآیندی که تنها ۴۲ ساعت به طول انجامید، در پالایشگاه بخش خشکی فاز ۲۰ با موفقیت انجام شد و گاز شیرین شده به خط لوله سراسری تزریق شد.
رکورد شکنی اویک در پارس جنوبی