رژیم صهیونیستی پیشنهاد آمریکا را رد کرد

رژیم صهیونیستی پیشنهاد آمریکا را رد کرد
گلوبال ریسرچ نوشت اسرائیل ادعا می کند امضای توافق هسته ای ایران رقابت تسلیحاتی را در منطقه افزایش می دهد و در نتیجه موقعیت راهبردی اش به خطر می افتد، بنابراین پیشنهاد آمریکا را برای افزایش بیست درصدی کمک های مالی به اسرائیل کافی نمی داند.

رژیم صهیونیستی پیشنهاد آمریکا را رد کرد

گلوبال ریسرچ نوشت اسرائیل ادعا می کند امضای توافق هسته ای ایران رقابت تسلیحاتی را در منطقه افزایش می دهد و در نتیجه موقعیت راهبردی اش به خطر می افتد، بنابراین پیشنهاد آمریکا را برای افزایش بیست درصدی کمک های مالی به اسرائیل کافی نمی داند.
رژیم صهیونیستی پیشنهاد آمریکا را رد کرد

خرید بک لینک