رژیم صهیونیستی خیابان‌های یهودیان را از فلسطینیان جدا می‌کند

رژیم صهیونیستی خیابان‌های یهودیان را از فلسطینیان جدا می‌کند
ایسنا نوشت: معاون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از موافقت دولت این رژیم با طرح امنیتی ارتش برای ارتقای امنیت شهرک‌نشین‌ها و ایحاد خیابان‌هایی ویژه یهودیان خبر داد.

رژیم صهیونیستی خیابان‌های یهودیان را از فلسطینیان جدا می‌کند

ایسنا نوشت: معاون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از موافقت دولت این رژیم با طرح امنیتی ارتش برای ارتقای امنیت شهرک‌نشین‌ها و ایحاد خیابان‌هایی ویژه یهودیان خبر داد.
رژیم صهیونیستی خیابان‌های یهودیان را از فلسطینیان جدا می‌کند