رونالدو:جایزه بهترین بازیکن اروپا تقدیم به مردم پرتغال

رونالدو:جایزه بهترین بازیکن اروپا تقدیم به مردم پرتغال
رونالدو می گوید قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ اوج دوران حرفه ای اش بوده است.

رونالدو:جایزه بهترین بازیکن اروپا تقدیم به مردم پرتغال

رونالدو می گوید قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ اوج دوران حرفه ای اش بوده است.
رونالدو:جایزه بهترین بازیکن اروپا تقدیم به مردم پرتغال

پرس نیوز