روحانی: وعده‌‌هایم را فراموش نکردم/روز دانشجو زنده شد/۵

روحانی: وعده‌‌هایم را فراموش نکردم/روز دانشجو زنده شد/۵
روحانی گفت: وعده‌های انتخاباتی در برنامه‌های دولت دوازدهم آمده بود، اما به غیر از آن برنامه مکتوب، من وعده‌های شفاهی هم به مردم داده بودم و هیچ کدام از وعده‌هایم را فراموش نکرده‌ام.

روحانی: وعده‌‌هایم را فراموش نکردم/روز دانشجو زنده شد/۵

روحانی گفت: وعده‌های انتخاباتی در برنامه‌های دولت دوازدهم آمده بود، اما به غیر از آن برنامه مکتوب، من وعده‌های شفاهی هم به مردم داده بودم و هیچ کدام از وعده‌هایم را فراموش نکرده‌ام.
روحانی: وعده‌‌هایم را فراموش نکردم/روز دانشجو زنده شد/۵