روحانی: من انقلابیِ پشیمان نمی‌شناسم /درود بر بهشتی‌ها،مطهری‌ها،شریعتی‌ها،بازرگان‌ها و باکری‌ها/۱

روحانی: من انقلابیِ پشیمان نمی‌شناسم /درود بر بهشتی‌ها،مطهری‌ها،شریعتی‌ها،بازرگان‌ها و باکری‌ها/۱
رییس جمهور تاکید کرد هرجا همه ملت کنار هم قرار گرفتند گره ها باز شد و مشکلات از پیش رو برداشته شد.

روحانی: من انقلابیِ پشیمان نمی‌شناسم /درود بر بهشتی‌ها،مطهری‌ها،شریعتی‌ها،بازرگان‌ها و باکری‌ها/۱

رییس جمهور تاکید کرد هرجا همه ملت کنار هم قرار گرفتند گره ها باز شد و مشکلات از پیش رو برداشته شد.
روحانی: من انقلابیِ پشیمان نمی‌شناسم /درود بر بهشتی‌ها،مطهری‌ها،شریعتی‌ها،بازرگان‌ها و باکری‌ها/۱