روحانی: لغو روادید ایران و ارمنستان قدمی مهم برای گسترش گردشگری است

روحانی: لغو روادید ایران و ارمنستان قدمی مهم برای گسترش گردشگری است
روحانی با بیان اینکه مسئولان ایران و ارمنستان باید شرایط را برای توسعه همکاری ها و روابط فراهم و موانع موجود را برطرف کنند، تصریح کرد: امروز این اراده قوی بین مسوولین دو کشور وجود دارد و زمانی که دولتمردان مصمم باشند، مشکلات و موانع به راحتی برطرف خواهد شد.

روحانی: لغو روادید ایران و ارمنستان قدمی مهم برای گسترش گردشگری است

روحانی با بیان اینکه مسئولان ایران و ارمنستان باید شرایط را برای توسعه همکاری ها و روابط فراهم و موانع موجود را برطرف کنند، تصریح کرد: امروز این اراده قوی بین مسوولین دو کشور وجود دارد و زمانی که دولتمردان مصمم باشند، مشکلات و موانع به راحتی برطرف خواهد شد.
روحانی: لغو روادید ایران و ارمنستان قدمی مهم برای گسترش گردشگری است