روحانی: برخی کشورهای منطقه تحت تاثیر اسرائیل راه غلطی را دنبال می‌کنند

روحانی: برخی کشورهای منطقه تحت تاثیر اسرائیل راه غلطی را دنبال می‌کنند
رییس‌جمهور با ابراز خرسندی از پیروزی‌های اخیر ارتش و مردم عراق در مبارزه با تروریسم تصریح کرد که بی‌تردید خشکاندن ریشه‌های اختلاف و تقویت پایه‌های وحدت و اتحاد همه اقوام و مذاهب عراقی تروریسم را در عراق ریشه‌کن می‌کند.

روحانی: برخی کشورهای منطقه تحت تاثیر اسرائیل راه غلطی را دنبال می‌کنند

رییس‌جمهور با ابراز خرسندی از پیروزی‌های اخیر ارتش و مردم عراق در مبارزه با تروریسم تصریح کرد که بی‌تردید خشکاندن ریشه‌های اختلاف و تقویت پایه‌های وحدت و اتحاد همه اقوام و مذاهب عراقی تروریسم را در عراق ریشه‌کن می‌کند.
روحانی: برخی کشورهای منطقه تحت تاثیر اسرائیل راه غلطی را دنبال می‌کنند

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی