روایت پلیس از پسری که حساب پدرش را خالی کرد

روایت پلیس از پسری که حساب پدرش را خالی کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از شناسایی فردی که از حساب پدر خود به صورت اینترنتی برداشت کرده بود خبر داد.

روایت پلیس از پسری که حساب پدرش را خالی کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از شناسایی فردی که از حساب پدر خود به صورت اینترنتی برداشت کرده بود خبر داد.
روایت پلیس از پسری که حساب پدرش را خالی کرد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی