روایت وکیل بابک زنجانی درباره تخفیف در مجازات، اموال او در ترکیه و دبی، قرار وثیقه و…

روایت وکیل بابک زنجانی درباره تخفیف در مجازات، اموال او در ترکیه و دبی، قرار وثیقه و…
ایسنا نوشت: وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: وکالت‌هایی که موکلم برای انتقال اموالش در ترکیه و دبی به شرکت نفت داده است، مصداق بارز همکاری متهم جهت جبران خسارت و پرداخت بدهی‌اش است و امیدوارم که این همکاری‌ها در حکم وی و مجازاتش لحاظ شود.

روایت وکیل بابک زنجانی درباره تخفیف در مجازات، اموال او در ترکیه و دبی، قرار وثیقه و…

ایسنا نوشت: وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: وکالت‌هایی که موکلم برای انتقال اموالش در ترکیه و دبی به شرکت نفت داده است، مصداق بارز همکاری متهم جهت جبران خسارت و پرداخت بدهی‌اش است و امیدوارم که این همکاری‌ها در حکم وی و مجازاتش لحاظ شود.
روایت وکیل بابک زنجانی درباره تخفیف در مجازات، اموال او در ترکیه و دبی، قرار وثیقه و…

آلرژی و تغذیه