روایت نجات یک پسر پناه‌جوی افغانی که از کانتینر یک تریلی با پیامک درخواست کمک کرد

روایت نجات یک پسر پناه‌جوی افغانی که از کانتینر یک تریلی با پیامک درخواست کمک کرد
بی بی سی نوشت: پسر افغانی که برای ورود به بریتانیا سوار تریلی شده بود و داشت در کانتینر آن خفه می‌شد توانست با پیامک به پلیس خبر بدهد و جان خود را نجات دهد.

روایت نجات یک پسر پناه‌جوی افغانی که از کانتینر یک تریلی با پیامک درخواست کمک کرد

بی بی سی نوشت: پسر افغانی که برای ورود به بریتانیا سوار تریلی شده بود و داشت در کانتینر آن خفه می‌شد توانست با پیامک به پلیس خبر بدهد و جان خود را نجات دهد.
روایت نجات یک پسر پناه‌جوی افغانی که از کانتینر یک تریلی با پیامک درخواست کمک کرد

بک لینک رنک ۶