روایت سردار سلامی از مشکلات ریز و درشت آمریکا: فقر، گرانی، افزایش آمار طلاق، بحران شخصیت و ….

روایت سردار سلامی از مشکلات ریز و درشت آمریکا: فقر، گرانی، افزایش آمار طلاق، بحران شخصیت و ….
ایرنا نوشت: جانشین فرمانده کل سپاه گفت: آمریکا هنوز همان کشور غیرقابل اعتماد است که این بی اعتمادی تاریخی خود را اخیرا در عدم اجرای برجام ثابت کرد.

روایت سردار سلامی از مشکلات ریز و درشت آمریکا: فقر، گرانی، افزایش آمار طلاق، بحران شخصیت و ….

ایرنا نوشت: جانشین فرمانده کل سپاه گفت: آمریکا هنوز همان کشور غیرقابل اعتماد است که این بی اعتمادی تاریخی خود را اخیرا در عدم اجرای برجام ثابت کرد.
روایت سردار سلامی از مشکلات ریز و درشت آمریکا: فقر، گرانی، افزایش آمار طلاق، بحران شخصیت و ….