روایت دروازه‌بان تیم ملی از بدقولی پرتغالی‌ها

روایت دروازه‌بان تیم ملی از بدقولی پرتغالی‌ها
علیرضا حقیقی می گوید سرمربی ماریتیمو به او گفت که شانس زیادی برای بازی ندارد.

روایت دروازه‌بان تیم ملی از بدقولی پرتغالی‌ها

علیرضا حقیقی می گوید سرمربی ماریتیمو به او گفت که شانس زیادی برای بازی ندارد.
روایت دروازه‌بان تیم ملی از بدقولی پرتغالی‌ها

تکست آهنگ