روایت حسین موسویان از همه مذاکرات مستقیم ایران و امریکا از دوران دفاع مقدس تا امروز

روایت حسین موسویان از همه مذاکرات مستقیم ایران و امریکا از دوران دفاع مقدس تا امروز
سیدحسین موسویان به روزنامه اعتماد گفت:واقعا درک نمی‌کنم که چرا باید در مورد مذاکره با امریکا این همه جنجال داخلی داشته باشیم. یک خارجی از بیرون که مسائل ایران را مرور می‌کند، احساس می‌کند که امریکا مهم‌ترین مساله ایران است و ما به خاطر این موضع دچار بحران داخلی شده‌ایم.

روایت حسین موسویان از همه مذاکرات مستقیم ایران و امریکا از دوران دفاع مقدس تا امروز

سیدحسین موسویان به روزنامه اعتماد گفت:واقعا درک نمی‌کنم که چرا باید در مورد مذاکره با امریکا این همه جنجال داخلی داشته باشیم. یک خارجی از بیرون که مسائل ایران را مرور می‌کند، احساس می‌کند که امریکا مهم‌ترین مساله ایران است و ما به خاطر این موضع دچار بحران داخلی شده‌ایم.
روایت حسین موسویان از همه مذاکرات مستقیم ایران و امریکا از دوران دفاع مقدس تا امروز