روایت باهنر از طرفداران متعصب احمدی‌نژاد /نحوه انتخاب نمایندگان مجلس تغییر کند

روایت باهنر از طرفداران متعصب احمدی‌نژاد /نحوه انتخاب نمایندگان مجلس تغییر کند
روزنامه اعتماد نوشت؛محمد رضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری کمتر از دیگر اصولگرایان نگران است. او معتقد است در نهایت همه نحله‌های اصولگرایی به وحدت خواهند رسید و می‌توانند رقیبی خطرناک برای روحانی معرفی کنند. با این حال به دولت نیز نمره قبولی می‌دهد و احتمال بالای تداوم ریاست‌جمهوری روحانی را دور از نظر نگه نمی‌دارد.

روایت باهنر از طرفداران متعصب احمدی‌نژاد /نحوه انتخاب نمایندگان مجلس تغییر کند

روزنامه اعتماد نوشت؛محمد رضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری کمتر از دیگر اصولگرایان نگران است. او معتقد است در نهایت همه نحله‌های اصولگرایی به وحدت خواهند رسید و می‌توانند رقیبی خطرناک برای روحانی معرفی کنند. با این حال به دولت نیز نمره قبولی می‌دهد و احتمال بالای تداوم ریاست‌جمهوری روحانی را دور از نظر نگه نمی‌دارد.
روایت باهنر از طرفداران متعصب احمدی‌نژاد /نحوه انتخاب نمایندگان مجلس تغییر کند