رسول خطیبی: تیم باکیفیتی داریم اما هیچ وقت کامل نیستیم/ قاسمی‌نژاد پنالتی را گل نکرد، فدای سرش!

رسول خطیبی: تیم باکیفیتی داریم اما هیچ وقت کامل نیستیم/ قاسمی‌نژاد پنالتی را گل نکرد، فدای سرش!
سرمربی ماشین‌سازی تبریز گفت: از هفته سوم تیمم کامل نیست و هر هفته دچار بدشانسی و بی‌دقتی می‌شویم و توپ‌هایمان وارد دروازه نمی‌شود.

رسول خطیبی: تیم باکیفیتی داریم اما هیچ وقت کامل نیستیم/ قاسمی‌نژاد پنالتی را گل نکرد، فدای سرش!

سرمربی ماشین‌سازی تبریز گفت: از هفته سوم تیمم کامل نیست و هر هفته دچار بدشانسی و بی‌دقتی می‌شویم و توپ‌هایمان وارد دروازه نمی‌شود.
رسول خطیبی: تیم باکیفیتی داریم اما هیچ وقت کامل نیستیم/ قاسمی‌نژاد پنالتی را گل نکرد، فدای سرش!