رحمانی فضلی: بعد از سه سال توانسته‌ایم جلوی رشد اعتیاد را بگیریم

رحمانی فضلی: بعد از سه سال توانسته‌ایم جلوی رشد اعتیاد را بگیریم
ایسنا نوشت: دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه نتیجه سه سال فعالیت ما این است که توانسته ایم جلوی رشد اعتیاد را بگیریم گفت: با اولویت بندی مناطق و تامین منابع و تجهیزات لازم توانسته‌ایم بیش از 2000 تن مواد مخدر در کشور را طی سال‌های 92 تا 94 کشف کنیم.

رحمانی فضلی: بعد از سه سال توانسته‌ایم جلوی رشد اعتیاد را بگیریم

ایسنا نوشت: دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه نتیجه سه سال فعالیت ما این است که توانسته ایم جلوی رشد اعتیاد را بگیریم گفت: با اولویت بندی مناطق و تامین منابع و تجهیزات لازم توانسته‌ایم بیش از 2000 تن مواد مخدر در کشور را طی سال‌های 92 تا 94 کشف کنیم.
رحمانی فضلی: بعد از سه سال توانسته‌ایم جلوی رشد اعتیاد را بگیریم