رایزنی تلفنی پوتین با اردوغان

رایزنی تلفنی پوتین با اردوغان
ایرنا نوشت: روسای جمهوری روسیه و ترکیه در تماس تلفنی درخصوص اوضاع سوریه مذاکره و تبادل نظر کردند.

رایزنی تلفنی پوتین با اردوغان

ایرنا نوشت: روسای جمهوری روسیه و ترکیه در تماس تلفنی درخصوص اوضاع سوریه مذاکره و تبادل نظر کردند.
رایزنی تلفنی پوتین با اردوغان