راشا تودی: پوتین در کانون انتخابات آمریکا است

راشا تودی: پوتین در کانون انتخابات آمریکا است
ایرنا نوشت: شبکه خبری راشاتودی اعلام کرد: روسیه در رقابت های انتخاباتی آمریکا تهدید اصلی برای دمکراسی این کشور نمایش داده شد و در واقع انتخابات فردا (سه شنبه) به رای گیری در مورد پوتین تبدیل شده است.

راشا تودی: پوتین در کانون انتخابات آمریکا است

ایرنا نوشت: شبکه خبری راشاتودی اعلام کرد: روسیه در رقابت های انتخاباتی آمریکا تهدید اصلی برای دمکراسی این کشور نمایش داده شد و در واقع انتخابات فردا (سه شنبه) به رای گیری در مورد پوتین تبدیل شده است.
راشا تودی: پوتین در کانون انتخابات آمریکا است

دانلود ایمو برای گوشی