رئیس فیفا هم درگذشت منصورخان را تسلیت گفت

رئیس فیفا هم درگذشت منصورخان را تسلیت گفت
رئیس فدراسیون جهانی فوتبال- فیفا در پیامی به رئیس فدراسیون فوتبال ایران درگذشت منصور پورحیدری را تسلیت گفت.

رئیس فیفا هم درگذشت منصورخان را تسلیت گفت

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال- فیفا در پیامی به رئیس فدراسیون فوتبال ایران درگذشت منصور پورحیدری را تسلیت گفت.
رئیس فیفا هم درگذشت منصورخان را تسلیت گفت

دانلود shareit